Vítajte na našej webovej stránke!


CHEM-UNIO spol. s r. o. je súkromný podnik zaoberajúci sa prípravou prísad pre gumárenský priemysel. Na domácom aj zahraničnom trhu pôsobíme od roku 1991. Geograficky sa náš podnik nachádza v južnej časti Slovenska, v Chotíne, približne 8 km od mesta Komárno.

Sme jediný podnik svojho druhu na Slovensku. Zameriavame sa hlavne na bezprašnú úpravu vulkanizačných činidiel, urýchľovačov a aktivátorov vulkanizácie.

Naším poslaním je zabezpečiť dokonalú kvalitu pre našich zákazníkov, a to z hľadiska použitých surovín, výrobných postupov, laboratórnych testov a samozrejme aj našich finálnych produktov.

Okrem kvality našich produktov sú veľmi dôležitými aspektmi našej obchodnej politiky aj flexibilita, konkurenčné ceny, krátke dodacie lehoty, ako aj zavádzanie nových receptúr pre splnenie požiadaviek našich zákazníkov.