Naša vízia


Popri zvyšovaní kvality našich výrobkov a služieb, rozširovaní portfólia, zavedení nových receptúr a modernizácii technológií a laboratórií pracujeme na realizácii značnej investície. V blízkej budúcnosti plánujeme výstavbu a sprevádzkovanie novej výrobnej jednotky, pomocou ktorej by sa umožnila výroba dôležitých surovín, a tým by sa zvýšila naša nezávislosť od dodávateľov surovín.