O nás


Suroviny ktoré spracovávame sú:

 • Vulkanizačné činidlá (síra, nerozpustná síra, zmes rozpustnej a nerozpustnej síry)
 • Aktivátory vulkanizácie
 • Urýchľovače vulkanizácie
 • Retardéry horenia
 • Inhibítory na vulkanizácie
 • Antidegradanty

Náš výrobný sortiment zahŕňa gumárské chemikálie:

 • preddispergované - polymerne viazané, vo forme granulátov, komerčného označenia Granchem (s EPDM/EVA- alebo SBR-kaučukom ako nosičom, na požiadanie aj iným kaučukom),
 • vo forme olejom zmáčaných práškov a „dry liquid“, komerčného označenia Chemuniol,
 • a tiež mikrogranuláty vybratých urýchľovačov (s označením „MG”) a základné antidegradanty - ako doplňkový sortiment.

Výhodami našich produktov sú predovšetkým:

 • Granulovaná finálna forma, garantujúca stabilitu pri transporte a umožňujúca dlhodobú skladovateľnosť
 • Vysoká úroveň bezpečnosti a hygieny práce počas manipulácie, skladovania a spracovania a zvýšená ochrana životného prostredia
 • Voľne sa sypajúci granulát umožňuje zlepšenú a jednoduchú manipuláciu a dovoľuje presnejšie navažovanie a dávkovanie, predovšetkým v automatických kontinuálnych procesoch
 • Top dispergácia prinášajúca zlepšenú kvalitu zamiešaných zmesí (úplná kompatibilita používaných spojív s kaučukovými zmesami)
 • Konzistentná kvalita zamiešaných zmesí prináša bezproblémový výrobný proces a vo všeobecnosti zlepšenú kvalitu finálnych výrobkov
 • Minimalizuje sa množstvo odpadu z produkcie a odpadajú náklady na dodatočné prepracovanie/likvidáciu nevyhovujúceho materiálu>
 • Zníženie ztrát vo výrobnom procese u spracovateľa pri zvýšenej kvalite jeho finálnych výrobkov znamená vyššiu profitabilitu jeho výroby

Kontrolu kvality našich produktov a ako aj použitých surovín vykonávame v moderne zariadených mechanických a analytických laboratóriách.

Našou snahou je maximálne uspokojovať požiadavky našich partnerov, preto sa náš výrobný program neustále rozširuje novými receptúrami podľa špecifikácií zákazníkov.

Počas nášho už viac ako štvrťstoročného pôsobenia sa nám podarilo získať dobré meno a pozitívne referencie ako na domácom, tak aj medzinárodnom trhu.